ENG

Bildiriş

Avqust 08 2016

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün elmi cihaz, avadanlıq, məmulat və reagentlərin, informasiya-kommunikasiya avadanlıqlarının, nəşrlə bağlı iş və xidmətlərin satınalınması ilə əlaqədar 2016-cı il 29 iyun tarixində keçirilmiş açıq tender prosedurunda Lot-2 və Lot 9 üzrə nəticələr verilmiş qiymət təklifinin müvafiq Lot üzrə ehtimal olunan qiymətdən yuxarı olması, uyğun Lot üzrə təqdim edilən hüquqi sənədlərin natamam olması və tender təklifinin təminatının olmaması səbəblərindən,2016-cı il 01 iyul tarixində keçirilmiş açıq tender prosedurunda isə Lot-5, Lot-11 və Lot-12 üzrə nəticələr  tender təklifinin təminatının olmaması, verilmiş qiymət təklifinin müvafiq Lot üzrə ehtimal olunan qiymətdən yuxarı olması, uyğun Lot üzrə təqdim edilən hüquqi sənədlərin natamam olması səbəblərindən ləğv olunub. 

Tender komissiyası

HİKMƏTLİ SÖZLƏR