ENG

Bildiriş

Avqust 08 2016

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qalib qrant layihələri üzrə cihaz, avadanlıq, məmulat və reagentlərin satınalınması ilə əlaqədar 2016-cı il 03 iyun tarixində keçirilmiş açıq tender prosedurunda Birinci layihənin Lot-2-si üzrə, İkinci layihənin Lot-1-i üzrə və Üçüncü layihənin Lot-2-si üzrə “Medeks” MMC qalib elan edilmiş və həmin təşkilatla müvafiq satınalma müqavilələri bağlanılmışdır. 

Tender komissiyası

HİKMƏTLİ SÖZLƏR