ENG

“Clarivate Analytics” şirkəti Elmin İnkişafı Fondunda seminar-təlim keçirib

“Clarivate Analytics” şirkəti Elmin İnkişafı Fondunda seminar-təlim keçirib

HİKMƏTLİ SÖZLƏR