ENG

DÖVLƏT PROQRAMLARINDA İŞTİRAK


  

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İNFORMASİYA CƏMİYYƏTİNİN İNKİŞAFINA DAİR MİLLİ STRATEGİYANIN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ ÜZRƏ 2016-2020-Cİ İLLƏR ÜÇÜN DÖVLƏT PROQRAMI”

Fondun Dövlət Proqramında iştirakı:

5. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planı

Ətraflı: http://www.e-qanun.az

“Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə 2016-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Sıra №-si

Tədbirin adı İcraçılar
Yüksək texnologiyalar üzrə elmi-texniki potensialın gücləndirilməsi
5.3.1. Yüksək texnologiyalara dair elmi tədqiqat işlərinin reyestrinin yaradılması Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
5.3.2. Yüksək texnologiyalar sahəsində dövlət, elm, təhsil, biznes və vətəndaş cəmiyyəti əlaqələrinin gücləndirilməsi üçün forumlar, konfranslar, dəyirmi masalar və digər tədbirlər keçirilməsi Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Təhsil Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Energetika Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
5.3.3. Xaricdə yüksək texnologiyalar sahəsində çalışan azərbaycanlı alim və mütəxəssislərlə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, birgə tədqiqat və proqramların həyata keçirilməsi üçün tədbirlərin görülməsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

  

“AZƏRBAYCAN GƏNCLİYİ 2011-2015-Cİ İLLƏRDƏ” DÖVLƏT PROQRAMI

Fondun Dövlət Proqramında iştirakı:

6. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planı

Ətraflı: http://www.e-qanun.az

“Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə” Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Sıra №-si

Tədbirin adı Məqsəd İcra müddəti İcraçılar
1 2 3 4 5
6.3. Gənclərin intellektual və yaradıcılıq potensialının inkişafı
6.3.1. İstedadlı gənclər və gənc alimlər barəsində məlumat bankının yaradılması Ölkənin təhsil, elm, mədəniyyət, idarəetmə sahəsində potensialı haqqında dolğun məlumat­ın formalaşdırıl­ması, dövlət dəstəyinin ünvanlılığı və səmərəliliyinin təmin edilməsi 2011-2012 Gənclər və İdman Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
6.3.2. Gənc alimlərin iştirak etdiyi layihələrə qrantların verilməsi üzrə müsabiqələrin təşkili Gənc alimlərin elmi fəaliyyətinin stimullaşdırılması   Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
6.3.6. “İstedadların hazırlığı laboratoriyası”nın təşkili və fəaliyyətinin təmin edilməsi Gənclər arasında sağlam rəqabət və elmi ünsiyyət mühitinin yaradılması, onların nailiyyətlər əldə etmək imkanlarının artırılması 2012-2015 Gənclər və İdman Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

 


“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA 2014-CÜ İLİN “SƏNAYE İLİ”
ELAN EDİLMƏSİ İLƏ BAĞLI TƏDBİRLƏR PLANI”

 

Fondun Dövlət Proqramında iştirakı:

21. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planı

Ətraflı: http://www.e-qanun.az

“Azərbaycan Respublikasında 2014-cü ilin “Sənaye ili” elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Sıra №-si

Tədbirin adı İcraçılar
Sənayenin kadr potensialının və elmi təminatının gücləndirilməsi
21. Sənayenin inkişafı sahəsində aparılan elmi araşdırma və tədqiqatların dəstəklənməsi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

 

 

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA 2013-CÜ İLİN “İNFORMASİYA-
KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARİ İLİ” ELAN EDİLMƏSİ İLƏ
BAĞLI TƏDBİRLƏR PLANI”

 

Fondun Dövlət Proqramında iştirakı:

29. Dövlət Proqramının həyata keçirilməsi üzrə tədbirlər planı

Ətraflı: http://www.e-qanun.az

“Azərbaycan Respublikasında 2013-cü ilin “İnformasiya-kommunikasiya Texnologiyaları ili” elan edilməsi ilə bağlı Tədbirlər Planı”nın təsdiq olunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Sıra №-si

Tədbirin adı İcraçılar İcra müddəti
İnformasiya cəmiyyəti və insan potensialının inkişafı
29. İKT-nin inkişafına yönəlmiş əhəmiyyətli layihələrin dəstəklənməsi Elmin İnkişaf Fondu, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi il ərzində

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR