BİTMİŞ QRANT MÜSABİQƏLƏRİ


 mobillik-7_kicik

Elmin İnkişafı Fondunun “Qarabağ tədqiqatları” üzrə
7-ci xüsusi “Mobillik qrantı” müsabiqəsi (EİF-Mob-7-2014-8(23))


 shusha_3_kicik

Elmin İnkişafı Fondunun 2014-cü ildə elan edilmiş
3-cü “Şuşa qrantı” müsabiqəsi
(EİF/MQM/Şuşa-3-2014-7(22))


 gam_3_kicik

Elmin İnkişafı Fondunun elmi-tәdqiqat proqramlarının, layihәlәrinin vә
digәr elmi tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә qrantların
verilmәsi üzrә 2014-cü ildә Gənc Alim və Mütəxəssislərin 3-cü müsabiqәsi (EİF/GAM-3-2014-6(21))


 univer_kicik

Elmin İnkişafı Fondunun ölkədə bir sıra ali təhsil müəssisələrində aparılan əhəmiyyətli elmi araşdırma və tədqiqatların dəstəklənməsinə yönəlmiş layihələrin qrantlar yolu ilə maliyyələşdirilməsi üçün 2014-cü ildə “Universitet qrantı” məqsədli müsabiqəsi
(EİF/MQM/Universitet-1-2014-5(20))


senaye_kicik 


“SƏNAYE QRANTI” məqsədli müsabiqəsi
(EİF/MQM/Sənaye-2014-4(19))

 

 mobillik-6_kicik

Elmin İnkişafı Fondunun xaricdə elmi tədbirlərdə və qısamüddətli təcrübəkeçmədə iştirakı əhatə edən xüsusi layihələrin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə
2014-cü ildə 6-cı “Mobillik qrantı” müsabiqəsi
(EİF-Mob-6-2014-3(18))


 mobillik-5_kicik

Elmin İnkişafı Fondunun xaricdə elmi tədbirlərdə və qısamüddətli təcrübəkeçmədə iştirakı əhatə edən xüsusi layihələrin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə
2014-cü ildə 5-ci “Mobillik qrantı” müsabiqəsi
(EİF-Mob-5-2014-2(17))


 mobillik-4_kicik

Elmin İnkişafı Fondunun xaricdə elmi tədbirlərdə və qısamüddətli təcrübəkeçmədə iştirakı əhatə edən xüsusi layihələrin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə
2014-cü ildə 4-cü “Mobillik qrantı” müsabiqəsi
(EİF-Mob-4-2014-1(16))


 eqm_2013_-_1_kicik

Elmin İnkişafı Fondunun elmi-tədqiqat proqramlarının, layihələrinin və digər elmi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə 2013-cü il üçün əsas müsabiqəsi (EİF-2013-9(15))


ikt_3_kicik

İKT sahəsində dərc olunmuş ən yaxşı elmi işlərə görə mükafat müsabiqəsi (EİF-RİTN-UNESCO_AZ-MQM-3/İKT-3-2013-8(14))


ikt_2_kicik

Elmin İnkişafı Fondunun və Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin İKT-nin inkişafına yönəlmiş əhəmiyyətli layihələrin dəstəklənməsi məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə 2013-cü il üçün 2-ci məqsədli birgə İKT müsabiqəsi
(EİF-RİTN-MQM-2/İKT-2-2013-7(13))


 mobillik-3_kicik

Elmin İnkişafı Fondunun xaricdə elmi tədbirlərdə və qısamüddətli təcrübəkeçmədə iştirakı əhatə edən xüsusi layihələrin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə 2013-cü il üçün 3-cü “Mobillik qrantı” müsabiqəsi (EİF-Mob-3-2013-6(12))


ikt_1_kicik

Elmin İnkişafı Fondunun pilot layihələrinin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə 2013-cü il üçün Qısamüddətli və Məqsədli müsabiqәsi (EİF-MQM-2/İKT-1-2013-5(11))


 mobillik-2_kicik

Elmin İnkişafı Fondunun xaricdә elmi tәdbirlәrdә vә qısamüddәtli tәcrübәkeçmәdә iştirakı әhatә edәn xüsusi layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә qrantların verilmәsi üzrә
2013-cü il üçün 2-ci “Mobillik qrantı” müsabiqәsi
(EİF-Mob-2-2013-4(10))


 shusha_2_kicik

Elmin İnkişafı Fondu vә YUNESKO üzrә Azәrbaycan Respublikasının Milli Komissiyasının beynәlxalq xarakterli
2-ci “Şuşa qrantı” birgә müsabiqәsi
(EİF/MQM-2-Shusha-2013-3(9))


 gam_2_kicik

Elmin İnkişafı Fondunun elmi-tәdqiqat proqramlarının, layihәlәrinin vә digәr elmi tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә qrantların verilmәsi üzrә 2013-cü ildә
2-ci Gənc Alim və Mütəxəssislərin müsabiqәsi
(EİF/GAM-2013-2(8))


 mobillik-1_kicik

Elmin İnkişafı Fondunun xaricdә elmi tәdbirlәrdә vә qısamüddәtli tәcrübәkeçmәdә iştirakı әhatә edәn xüsusi layihәlәrin maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә qrantların verilmәsi üzrә 2013-cü il üçün 1-ci “Mobillik qrantı” müsabiqәsi (EİF-Mob-1-2013-1(7))


 eqm_2012_-_1_kicik

Elmin İnkişafı Fondunun elmi-tәdqiqat proqramlarının, layihәlәrinin vә digәr elmi tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә qrantların verilmәsi üzrә 2012-ci il üçün 2-ci müsabiqәsi (EİF-2012-2(6))


 shusha_1_kicik

Elmin İnkişafı Fondunun humanitar vә ictimai elmlәr sahәsindә mәqsәdli qrantların verilmәsi üzrә 2012-ci il üçün
1-ci beynәlxalq xarakterli “Şuşa qrantı” müsabiqәsi
(EİF/MQM-1-Shusha-2012-1(5))


 gam_1_kicik

Elmin İnkişafı Fondunun elmi-tədqiqat proqramlarının, layihələrinin və digər elmi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə 2011-ci il üçün Gənc Alim və Mütəxəssislərin müsabiqәsi (EİF/GAM-2011-2(4))


 eqm_2011_-_1_kicik

Elmin İnkişafı Fondunun elmi-tәdqiqat proqramlarının, layihәlәrinin vә digәr elmi tәdbirlәrin maliyyәlәşdirilmәsi mәqsәdi ilә qrantların verilmәsi üzrә 2011-ci il üçün 1-ci müsabiqәsi (EİF-2011-1(3))


 eqm_2010_-_1_kicik

Elmin İnkişafı Fondunun elmi-tədqiqat proqramlarının, layihələrinin və digər elmi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə 2010-cu il üçün
2-ci Qısamüddətli Ünvanlı müsabiqәsi (EİF-2010-2(2))


 eqm_2010_-_1_kicik

Elmin İnkişafı Fondunun elmi-tədqiqat proqramlarının, layihələrinin və digər elmi tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədi ilə qrantların verilməsi üzrə 2010-cu il üçün 1-ci müsabiqəsi (EİF-2010-1(1))


 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR