elm_tehsil_kicik

“Elm-Təhsil İnteqrasiyası” məqsədli müsabiqəsi

(EİF/MQM/Elm-Təhsil-1-2016-1(26))


QRANT ƏRİZƏSİ və SƏNƏDLƏRİ

 

 Azərbaycan dilində

İngilis dilində

- Forma 1 (Ərizə)

- Forma 2

- Forma 3

- Forma 4

- Forma 1 (Ərizə)

- Forma 2

- Forma 3

- Forma 4

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR