QRANTLAR ÜZRƏ NƏŞRLƏR


 

2017_elman_ceferli_kicik

E.Cəfərli, "Rusiya və Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasətində Naxçıvan (XX əsrin əvvəlləri)". Naxçıvan: "Əcəmi" Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2017, 224 s.

Ətraflı


2016_davamli_inkishaf_namine_150

U.Ələkbərov, "Davamlı inkişaf naminə kadr potensialının təkmilləşdirilməsi: Azərbaycan modeli". Bakı - 2016, 74 s.

Ətraflı


2016_turkoloji_elmi-medeni_herekat_1_kicik

"Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar" mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları (I hissə), Bakı, 14-15 noyabr 2016-cı il, "Elm və təhsil" nəşriyyatı, 482 s.

Ətraflı


 

2016_turkoloji_elmi-medeni_herekat_2ci_1_kicik

"Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar" mövzusunda Beynəlxalq konfransın materialları (II hissə), Bakı, 14-15 noyabr 2016-cı il, "Elm və təhsil" nəşriyyatı, 474 s.

Ətraflı


 

2016_tahire_memmed_neosufizm_kicik

T.Məmməd, "Neosufizm: yaradıcılıq və nəzəriyyə, Bakı, 2016-cı il, "Xan" nəşriyyatı, 120 s.

Ətraflı


 

2016_rehile_qeybullayeva_edebiyyatda_darvinizm_1_kicik

R.Qeybullayeva, "Ədəbiyyatda darvinizm və ya sosial mədəniyyət modelləri orta əsrlər eposu aynasında" ("Kitabi Dədə Qorqud" və "Nibelunqlar nəğməsi"), dərs vəsaiti, Bakı, 2016-cı il, "Mütərcim" nəşriyyatı, 104 s.

Ətraflı


 

2016_aqrar_istehsal_strukturu_kicik

M.Hüseynov, V.Əmrahov, A.Qasımov, A.Həsənov, N.Nərimanov, "Aqrar istehsal strukturunun diversifikasiyası (Gəncə-Qazax iqtisadi rayonunun misalında)". - Bakı: Elmin İnkişafı Fondu, 2016, 168 s.

Ətraflı


 

2016_emin_shixaliyev_kicik

E.Şıxəliyev, "İngiltərənin geosiyasi maraqlarında "erməni məsələsi"nin yeri və Azərbaycana təsiri (1917-1920)". Naxçıvan: "Əcəmi" Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2016, 144 s.

Ətraflı


 

2016_qarabag_geyimleri_kicik

F.Vəliyev, G.Abdulova. "Qarabağ geyimləri. Kataloq". Bakı: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2016, 352 s.

Ətraflı


 

2016_qarabag_arxeoloji_abideler_kicik

X.Alməmmədov, "Qarabağın arxeoloji abidələri toplusu". I kitab, "Çap Art" nəşriyyat evi, 2016, 448 s.

Ətraflı


 

2016_informasiya_cemiyyeti_kicik

"İnformasiya cəmiyyəti müasir müdafiə və hücum sistemin əsası kimi". Gənc alim və mütəxəssislərin beynəlxalq elmi konfransının materialları, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2016, 208 s.

Ətraflı


 

2016_nmr_miqrasiyasi_demoqrafik_kicik

H.Tahirova, "Naxçıvan Muxtar Respublikasında miqrasiyanın demoqrafik proseslərə təsirinin iqtisadi-coğrafi problemləri", "Avropa" nəşriyyatı, 2016, 206 s.

Ətraflı


 

2016_eldar_emirov_kicik

Э.Амиров, М.Майоров. "Этнополитическая и культурная история Карабаха - в свете армянских притязаний I", (в трех томах, том I - Карабах в эпоху Кавказской Албании), Издательство "Шарг-Гарб", 2016, 276 с.

Ətraflı


 

2016_mahire_quliyeva_1_kicik

M.Quliyeva, "Aşıq yaradıcılığı və dastanlar Şərq poetikası və islami dəyərlər baxımından", "Elm və təhsil" nəşriyyatı,  2016, 404 s.

Ətraflı


 

2016_ismayil_haciyev_kicik

И.Гаджиев, "Территориальные притязания и кровавые преступления армян против Азербайджана", М.: АП "Столица", 2016, 182 с.

Ətraflı


 

2016_musa_qasimli_kicik

M.Qasımlı, "Ermənistanın sovetləşdirilməsindən Azərbaycan ərazilərinin işğalınadək erməni iddiaları: Tarix - olduğu kimi (1920-1994-cü illər)", Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2016, 520 s.

Ətraflı


 

2015_elchin_ahmedov_kicik_1

E.Əhmədov, "Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: sənədlər və materiallar", I kitab. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2015, 324 s.

Ətraflı


 

2015_elchin_ahmedov_kicik_2

E.Əhmədov, "Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: etnik təmizləmə, soyqırımı, terror, işğal", II kitab. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2015, 408 s.

Ətraflı


 

2015_elchin_ahmedov_kicik_3

E.Əhmədov, "Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: beynəlxalq təşkilatların və böyük dövlətlərin siyasəti", III kitab. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2015, 368 s.

Ətraflı


 

2015_rasim_eliquliyev_kicik

R.Əliquliyev, R.Ələkbərov, R.Alıquliyev, T.Fətəliyev, "Elektron elm: müasir vəziyyəti, problemləri və inkişaf perspektivləri", "İnformasiya Texnologiyaları" nəşriyyatı, 2015, 127 s.

Ətraflı


 

2015_zapasi_i_resursi_nefti-qaza_7_kitab_kicik

"Запасы и ресурсы нефти-газа", методическое руководство, редактор Б.Багиров, Баку, 2015

Ətraflı


 

2015_rafiq_babayev_kicik

R.Babayev, "İnancların poetikası" (Naxçıvan materialları əsasında), ADPU nəşriyyatı, 2015, 125 s.

Ətraflı


 

2015_elektron_elmin_monitorin_kicik

R.Ələkbərov, T.Fətəliyev, Ş.Mehdiyev, "Elektron elmin monitorinqi. Bülleten", "İnformasiya texnologiyaları" nəşriyyatı, 2015, 74 s.

Ətraflı


 

2015_turane_aliyeva_kicik

T.Əliyeva, "Uşaq inkişafının qiymətləndirilməsi", Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2015, 284 s.

Ətraflı


 

2015_izahli_saz-soz_lugeti_kicik

T.Məmmədov, N.Rəhimbəyli, E.Məmmədli, "İzahlı saz-söz lüğəti", Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2015, 215 s.

Ətraflı


 

2015_aliyev_balakisiyeva_kicik

C.Əliyev, G.Balakişiyeva, Ə.Məmmədov, J.-L.Danet, X.Foissac, İ.Hüseynova, "Azərbaycanda yayılan fitoplazmaların genetik müxtəlifliyi", elmi redaktor V.Əlizadə; AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutu. "Elm" nəşriyyatı, 2015, 192 s.

Ətraflı


 

2015_az_enenevi_musiqisi_kicik

T.Məmmədov, "Azərbaycanın ənənəvi musiqisi", Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2015, 85 s.

Ətraflı


 

2015_belarus-azerb_luget_kicik

В.Стариченок, А.Гирудский, И,Кудраватых, А.Чуханава, А.Жиганова, "Belarusca-Azərbaycanca lüğət", Беларуская навука, 2015, 286 с.

Ətraflı


 

 

2014_rafiq_babayev_kicik

R.Babayev. "Janrın iddiası və imkanları". (Naxçıvandan toplanmış nağıllar əsasında), ADPU nəşriyyatı, 2014, 135 s.

Ətraflı


 

2014_gulcohre_memmedova_kicik

G.Məmmədova, S.Hacıyeva, "Azərbaycanın şimal-qərb regionunun memarlıq abidələri (Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən)", Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, "Şərq-Qərb" nəşriyyat evi, 2014, 272 s.

Ətraflı


 

2014_elekberov_axundov_kicik

İ.Ələkbərov, M.Axundov, "Azərbaycanda əmtəə nərəçiliyinin innovasiya metodu ilə yaradılması və inkişafı konsepsiyası", 2014

Ətraflı


 

2013_rasim_eliquliyev_kicik

R.Əliquliyev, R.Alıquliyev, T.Fətəliyev, R.Həsənova, "Elmmetriya: mövcud vəziyyəti və imkanları". Ekspress-informasiya. İnformasiya texnologiyaları seriyası, "İnformasiya Texnologiyaları" nəşriyyatı, 2013, 96 s.

Ətraflı


 

2012_yusifli_bedelova_kicik

X.Yusifli, T.Bədəlova, "Məhcur Şirvani yeni təfəkkür işığında", Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2012, 366 s.

Ətraflı


 

2012_valeh_baxseliyev_kicik

V.Baxşəliyev, "Mexanikadan izahlı lüğət (terminlər, teoremlər, qanunlar azərbaycan, rus, ingilis və alman dillərində)", Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2012, 192 s.

Ətraflı


 

2012_quliyev_cebiyev_xelili_kicik

A.Quliyev, Q.Cəbiyev, F.Xəlili, "Muradxan dəfinəsi", Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2012, 456 s.

Ətraflı


 

2012_shefa_aliyev_kicik

Ş.Əliyev, "Xüsusi iqtisadi zonaların tətbiqi problemləri", Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2012, 360 s.

Ətraflı


 

2012_balakisiyeva_huseynova_kicik

G.Balakişiyeva, Ə.Məmmədov, İ.Hüseynova, "Azərbaycanda fitoplazma xəstəlikləri", Bakı, 2012

Ətraflı


 

2012_elekberova_irade_kicik

İ.Ələkbərova, "İnformasiya müharibəsi texnologiyaları". Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası, "İnformasiya texnologiyaları" nəşriyyatı, 2012, 108 s.

Ətraflı


 

2012_ferhad_quliyev_kicik

F.Quliyev, Y.Nişiyaki "Sivilizasiyanın başlanğıc nöqtəsi - Göytəpə neolit dövrü abidəsi", Bakı, 2012, 32 s.

Ətraflı


 

2012_ga_konfrans_material_kicik

"Gənc Alimlərin II Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası" çərçivəsində "Yeni çağırışlar: müasir şəraitdə elmi innovativ tədqiqat işlərinin təcrübi və tətbiqi əsasları" Gənc alimlərin elmi konfransının materialları, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2012, 424 s.

Ətraflı


 

2012_ga_konfrans_material_2ci_cild_kicik

"Gənc Alimlərin II Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkası" çərçivəsində "Yeni çağırışlar: müasir şəraitdə elmi innovativ tədqiqat işlərinin təcrübi və tətbiqi əsasları" Gənc alimlərin elmi konfransının materialları, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu, 2012, 150 s.

Ətraflı


 

2011_bagirova_kamilova_kicik

H.Bağırova, N.Kamilova, S.Məmmədova, S.Əliyeva, "Azərbaycanda qadınların reproduktiv sağlamlığının ətraf mühitin təsirindən asılılığı", "Nafta-Press" nəşriyyatı, 2011, 194 s.

Ətraflı


 

2011_qafqaz_albaniyasi_kicik

"Qafqaz Albaniyasının Azərbaycanın və Qafqazın tarixində yeri və rolu" Beynəlxalq elmi konfransının əsərləri, Bakı, 1-3 dekabr 2011-ci il

Ətraflı


 

QRANTLAR ÜZRƏ DƏRC OLUNMUŞ MƏQALƏLƏR

 

 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR