Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu
ENG

 AZƏRBAYCANDA ELMİ VƏ ELMLƏ ƏLAQƏLİ QURUMLAR


 

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ İNSTİTUT VƏ TƏŞKİLATLARI

Qurumun adı Ünvan Telefon Faks Rəsmi saytı və elektron ünvanı
  Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
1 Fizika İnstitutu AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 (+994 12) 538 76 46 (+994 12) 539 59 61

www.physics.gov.az,

azhep@physics.ab.az

2 İdarəetmə Sistemləri İnstitutu AZ1141, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9

(+994 12) 539 01 51,

(+994 12) 539 27 43

(+994 12) 539 28 26

www.isi.az,

info@isi.az, info@cyber.az

3 Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu AZ1141, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 (+994 12) 539 39 24 (+994 12) 539 01 02

www.imm.az,

rmi@imm.az,

aynura.jafarova@imm.az

4 Radiasiya Problemləri İnstitutu AZ1143, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9 (+994 12) 539 33 91 (+994 12) 539 83 18

www.irp.science.az,

director-irp@science.az,

director.rpi@gmail.com

5 Nəsirəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası AZ5626, Şamaxı r., Y.Məmmədəliyev qəsəbəsi (+994 12) 510 82 91

(+994 20) 266 10 01,

(+994 20) 266 10 02

www.shao.az,

info@shao.az

6 İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu AZ1141, Bakı ş., B.Vahabzadə küç., 9A (+994 12) 539 01 67 (+994 12) 539 61 21

www.ict.az,

secretary@iit.ab.az,

director@iit.ab.az

  Kimya Elmləri Bölməsi
7 Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu AZ1025, Bakı ş., Xocalı pr., 30 (+994 12) 490 24 76 (+994 12) 490 35 20

www.ameankpi.org,

azmea_nkpi@box.az

8 Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu AZ1143, Bakı ş., H.Cavid pr., 113 (+994 12) 539 93 82,

(+994 12) 539 38 71,

(+994 12) 539 77 56

(+994 12) 510 85 93

www.kqkiamea.az,

kqki@kqki.science.az,

chem@science.az

9 Akademik Əli Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu AZ1029, Bakı şəh., Böyükşor şossesi, məhəllə 2062 (+994 12) 514 96 12 (+994 12) 514 96 10

www.ica.az,

aki05@mail.ru

10 Polimer Materialları İnstitutu AZ5004, Sumqayıt ş., S.Vurğun,124

(+994 18) 642 00 75,

(+994 12) 497 60 38

(+994 18) 642 04 00

www.ipm.az,

ipoma@science.az,

pmi_umumi_shobe@science.az

  Yer Elmləri Bölməsi
11 Neft və Qaz İnstitutu  -  -  -  -
12 Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Bakı ş., H.Cavid  pr. 115  (+994 12) 538 29 00 (+994 12) 539 69 66

www.igaz.az,

cografiya_inst@mail.ru

13 Geologiya və Geofizika İnstitutu AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 119 (+994 12) 510 01 41 (+994 12) 537 22 85

www.gia.az,

gia@azdata.net

  Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi
14

Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., Mətbuat prospekti. 2A (+994 12) 538 11 64 (+994 12) 510 24 33  
15

Botanika İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., Badamdar şossesi 40 (+994 12) 502 43 94 (+994 12) 497 09 94

www.botany.az,

vm_alizade@yahoo.com

16

Zoologiya İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., A.Abbaszadə küç., 1128 döngə, 504 məhəllə (+994 12) 539 73 71 (+994 12) 539 73 53

www.zoologiya.az,

info@zoologiya.az,

nauka-205@mail.ru

17

Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu

Bakı ş., Şərifzadə küç. 2

(+994 12) 432 15 20,

(+994 12) 510 01 40
(+994 12) 432 67 68 info@physiology.science.az,

azinphys@science.az

18

Mikrobiologiya İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., Badamdar şossesi, 40 (+994 12) 502 43 59 (+994 12) 502 44 70

www.azmbi.org,

azmbi@mail.ru

19

Mərkəzi Nəbatat bağı

AZ1004, Bakı ş., Badamdar şossesi, 40 (+994 12) 502 43 21 (+994 12) 502 41 72 secratary@nabatat.science.az
20

Dendrologiya İnstitutu

AZ1044, Bakı ş., Xəzər r-nu, Mərdəkan qəsəbəsi, S.Yesenin küç., 89 (+994 12) 454 30 12,

(+994 12) 454 15 00

(+994 12) 454 03 74

www.dendrologiya.az,

dendrary@mail.az

21

Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., Məmməd Rahim küç., 5 (+994 12) 538 32 40  -

www.issa-azerbaijan.org,

soiman@science.az

22

Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

AZ1106, Bakı ş., Azadlıq pr. 155

(+994 12) 562 91 71,

(+994 12) 562 86 25

(+994 12) 449 92 21,

(+994 12) 561 91 82

www.genres.az,

akparov@yahoo.com,

agri@genres.az

23

Eroziya və Suvarma İnstitutu

AZ1007, Bakı şəhəri, Mirəli Qaşqay küç. 36

(+994 12) 440 03 82,

(+994 12) 440 42 67,

(+994 12) 440 21 15
(+994 12) 440 03 82 eroziya_suvarma@mail.ru
  Humanitar Elmlər Bölməsi
24

Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 26 (+994 12) 493 31 97,

(+994 12) 492 83 33,

(+994 12) 492 14 01

(+994 12) 492 14 01

www.elyazmalarinstitutu.com,

direction50@mail.ru

25

Memarlıq və İncəsənət İnstitutu

AZ1073,  Bakı ş., H.Cavid pr., 115 (+994 12) 539 34 94 (+994 12) 539 34 94

www.mii.az,

mii_inter@yahoo.com

26

Folklor İnstitutu

AZ1001, Bakı ş., İçərişəhər, 8-ci Kiçik qala, 31 (+994 12) 492 92 48

(+994 12) 492 93 14,

(+994 12) 498 16 21

www.folklorinstitutu.com,

azfolklor@yahoo.com

27

Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi

AZ1001, Bakı şəhəri,  İstiqlaliyyət küçəsi, 53 (+994 12) 492 10 69 (+994 12) 497 12 61

www.nizamimuseum.az,

nizamimuzeyi@azeurotel.com

28

Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., Hüseyn Cavid prospekti, 115 (+994 12) 510 34 25 (+994 12) 510 20 92

www.literature.az,

direclit@yahoo.com

29

Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115 (+994 12) 537 20 81 (+994 12) 510 41 87

www.dilcilik.org,

ilinguistics@lan.ab.az

30

Hüseyn Cavidin Ev Muzeyi

AZ1001, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küç., 26

(+994 12) 492 06 57,

(+994 12) 492 70 49

 -

www.huseyncavid.com,

huseinjavid@gmail.com,

direktor@cavidmuzeyi.science.az

  İctimai Elmlər Bölməsi
31

Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr. 115 (+994 12) 539 36 49 (+994 12) 539 84 19

www.archaeology.org.az,

director@archaeology.org.az

32

Fəlsəfə İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115

(+994 12) 537 11 39,

(+994 12) 537 11 40 

(+994 12) 537 11 39

www.phillaw-az.org,

phillaw@phill.ab.az

33

İqtisadiyyat İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 (+994 12) 539 43 58,

(+994 12) 510 68 05

(+994 12) 539 43 58

www.economics.com.az,

economicscomaz@gmail.com

34

Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu

AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115

(+994 12) 537 20 76,

(+994 12) 537 20 73

(+994 12) 537 20 79

www.ihr-az.org,

info@ihr-az.org

35

Elm Tarixi İnstitutu

 -  -  -  -
36

Qafqazşünaslıq İnstitutu

 -  -  -  -
37

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi

AZ1005, Bakı ş., Hacı Zeynalabdin Tağıyev küç., 4 (+994 12) 493 23 87 (+994 12) 598 52 11

www.azhistorymuseum.az,

aztarmuzey@azhistorymuseum.az

38

Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix İnstitutu

AZ1073, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115 (+994 12) 539 36 15 (+994 12) 510 21 63

www.tarix.gov.az,

ymahmudov@mail.ru

39

Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu

AZ1073, Bakı ş., H.Cavid pr., 115 (+994 12) 538 87 55 (+994 12) 510 97 21

www.orientalstudies.az,

sharq@lan.ab.az


  

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ REGİONAL BÖLMƏLƏRİ

Qurumun adı Ünvan Telefon Faks Rəsmi saytı və elektron ünvanı
1 Naxçıvan Bölməsi AZ7000, Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 76 (+994 36) 544 65 80 (+994 36) 545 46 22

www.ameanb.nakhchivan.az,

www.ameanb.nmr.az

ismayil_haciyev@yahoo.com

2 Gəncə Bölməsi Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 153 (+994 22) 256 58 29 (+994 22) 256 58 29

ms.azizli@mail.ru


 

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ REGİONAL ELMİ MƏRKƏZLƏRİ

Qurumun adı Ünvan Telefon Faks Rəsmi saytı və elektron ünvanı
1 Şəki Regional Elmi Mərkəzi AZ5500, Azərbaycan Respublikası, Şəki şəhəri, L.Abdullayev küç., 24

(+994 24) 246 04 11,

(+994 24) 246 17 12

(+994 24) 246 17 12

www.rem.sheki.org

shrem@mail.ru

 

2 Lənkəran Regional Elmi Mərkəzi AZ4200, Lənkəran ş., P.Təhməzov küç., 14 (+994 17) 17 62 61 (+994 17) 16 33 37

prof.fquliyev@mail.ru


 

DÖVLƏT ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ

Təhsil müəssisəsinin adı Ünvan Telefon Faks

Rəsmi saytı və elektron ünvanı

1 Bakı Dövlət Universiteti Bakı ş., Z.Xəlilov küç. 23 (+994 12) 598 33 76 (+994 12) 598 33 76

http://www.bsu.edu.az/

bsu@bsu.edu.az
2 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Akademiyası Bakı ş., Azadlıq pr. 20 (+994 12) 493 45 57 (+994 12) 498 29 41

http://asoiu.edu.az/az/

asoa@box.az
3 Azərbaycan Tibb Universiteti Bakı ş., Bakıxanov küç. 23 (+994 12) 495 35 66 (+994 12) 495 38 70

http://www.amu.edu.az/

rector@amu.edu.az
4 Azərbaycan Texniki Universiteti Bakı ş., Hüseyn Cavid pr. 25 (+994 12) 539 13 48 (+994 12) 539 13 32

http://www.aztu.edu.az/

ird@aztu.edu.az
5 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Bakı ş., İstiqlaliyyət küç. (+994 12) 492 60 43 (+994 12) 492 59 40

http://www.aseu.az/

aseu@aseu.ab.az
6 Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Bakı ş., Ü.Hacıbəyov küç. 34 (+994 12) 493 00 26 (+994 12) 493 00 32

http://www.adpu.edu.az

office@adpu.gov.az
7 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti Bakı ş., A.Sultanova küç. 5 (+994 12) 438 30 01 (+994 12) 498 78 36

http://www.azmiu.edu.az/

rector@azmiu.edu.az
8 Bakı Slavyan Universiteti Bakı ş., S.Rüstəm küç. 25 (+994 12) 440 27 70 (+994 12) 440 27 70

http://www.bsu-edu.org/

bakslavuniver@hotmail.com
9 Azərbaycan Dillər Universiteti Bakı ş., R.Behbudov küç. 134 (+994 12) 440 35 05 (+994 12) 440 85 46

http://www.adu.edu.az/

info@adu.edu.az
10 Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası Bakı ş., Fətəli xan Xoyski pr. 98 (+994 12) 564 47 31 (+994 12) 493 86 17 agacanbox@mail.ru
11 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Gəncə ş., Atatürk pr. 262

(+994 22) 56 57 33

(+994 22) 52 34 94
(+994 22) 56 03 53

http://www.adau.edu.az/

info@adau.edu.az
12 Bakı Musiqi Akademiyası Bakı ş., Ş.Bədəlbəyli küç. 98

(+994 12) 493 22 48

(+994 12) 493 19 28
(+994 12) 493 77 96

http://musakademiya.musigi-dunya.az/

info@musigi-dunya.az
13 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti Bakı ş., İnşaatçılar pr. 9

(+994 12) 439 07 78

(+994 12) 439 76 06
(+994 12) 438 93 48

http://www.admiu.edu.az/

ncmed@azeri.com
14 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası Bakı ş., Lermontov küç. 74 (+994 12) 492 65 29 (+994 12) 492 65 15

http://www.dia.edu.az/

diarektor@azdata.net
15 Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası Bakı ş., Azərbaycan pr. 18

(+994 12) 493 09 63

(+994 12) 493 09 19
(+994 12) 493 75 21

http://adda.edu.az/

akademiya@adda.edu.az
16 “Azərbaycan Hava Yollari” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Milli Aviasiya Akademiyası Bakı ş., Binə qəs. Aviaşəhərcik

(+994 12) 497 28 29

(+994 12) 497 28 42
(+994 12) 497 28 38

http://naa.edu.az/

meil@naa.edu.az
17 Sumqayıt Dövlət Universiteti Sumqayıt ş., 43-cü məhəllə (+994 18) 642 16 20 (+994 18) 642 02 70

http://sdu.edu.az/az

sdu@sdu.edu.az
18 Lənkəran Dövlət Universiteti Lənkəran ş., general Həzi Aslanov xiyabanı 50

(+994 171) 5 38 52

(+994 171) 5 25 88
(+994 171) 5 27 86

http://www.lsu.edu.az/

ofis@lsu.edu.az
19 Gəncə Dövlət Universiteti Gəncə ş., Şah İsmayıl Xətai pr. 187 (+994 22) 56 73 10 (+994 22) 56 19 63

http://www.gsu.az/

info@gsu.az
20 Azərbaycan Texnologiya Universiteti Gəncə ş., Heydər Əliyev pr. 103 (+994 22) 57 26 60 (+994 22) 57 29 61

http://www.aztun.edu.az/

azturektorat@gmail.com
21 Mingəçevir Politexnik İnstitutu Mingəçevir ş., D.Əliyeva küç. 21 (+994 147) 5 32 72

(+994 147) 5 32 72

(+994 147) 5 35 97

http://www.mpi-az.narod.ru/

mpi@meic.osi-az.org
22 Naxçıvan Dövlət Universiteti Naxçıvan ş., Universitet şəhərciyi

(+994 136) 45 23 66

(+994 136) 45 39 29
(+994 136) 45 72 88

http://www.ndu.edu.az/

ndu@ndu.edu.az
23 Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası Bakı ş., Heydər Əliyev pr. 58

(+994 12) 566 98 34

(+994 12) 566 93 69
(+994 12) 566 56 37

http://www.azra.edu.az/

adra@azeurotel.com
24 Azərbaycan Milli Konservatoriyası Bakı ş., Mirzə İbrahimov küç. 8

(+994 12) 510 53 28

(+994 12) 430 58 68
(+994 12) 497 04 95

http://www.conservatory.az/

musiqi az@mail.ru
25 Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin nəzdində ADA Universiteti Bakı ş., Əhməd Ağaoğlu küç. 11 AZ 1008 (+994 12) 437 32 35 (+994 12) 4373236

http://www.ada.edu.az/

info@ada.edu.az
26 Bakı Ali Neft Məktəbi Bakı ş., Xocalı pr. 30, AZ 1025 (+994 12) 521 33 60 (+994 12) 521 33 64 info@bhos.edu.az
27 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Naxçıvan ş., Heydər Əliyev pr. 1 (+994 136) 45 32 02 (+994 136) 45 4676 http://students.az/az
28 Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti Bakı ş., K.Rəhimov 822/23 (+994 12) 564 42 33 (+994 12) 5644234

http://www.tourism.edu.az/

ati@tourism.edu.az
29 M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialı Bakı ş., Firudin Ağayev küç. 14

(+994 12) 510 92 02

(+994 12) 510 96 08
 -

http://www.msu.az

info@msu.az
30 İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin Bakı filialı 119991, Moskva, Trubetskaya küç. 8

8 (499) 248-05-53

8 (499) 248-01-81

http://www.1msmu.ru/

pr@mma.ru


 

XÜSUSİ TƏYİNATLI ALİ MƏKTƏBLƏR

Ali məktəbin adı Ünvan Telefon Faks Rəsmi saytı və elektron ünvanı
1 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi Bakı ş., Nahimov küç. (+994 12) 479 78 44 (+994 12) 479 78 35 http://www.aahm.edu.az
2 Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi Bakı ş., Nahimov küç. AS 1018

(+994 12) 479 78 41

(+994 12) 479 78 83

(+994 12) 479 78 41

(+994 12) 479 78 83
http://www.mod.gov.az/index2.php?content=tehsil/aahdm
3 Azərbaycan Ali Hərbi Təyyarəçilik Məktəbi Bakı ş., Naximov küç. (+994 12) 479 79 94 (+994 12) 479 79 94 http://www.mod.gov.az/index2.php?content=tehsil/aahtm
4 Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Heydər Əliyev adına Akademiyası Bakı ş., Ələsgər Qayıbov küç. 6 (+994 12) 514 26 50 (+994 12) 593 14 08 http://dtx.gov.az
5 Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası Bakı ş., Şüvəlan qəs., Almaz İldırım küç. 3 (+994 12) 454 45 61 (+994 12) 454 13 37

http://www.pa.edu.az

policeacademy@pa.edu.az
6 Azərbaycan Respublikası DİN Daxili Qoşunlarının Ali Hərbi Məktəbi  -  -  -  -
7 Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidməti Akademiyası  - (+994 12) 493 36 65 (+994 12) 493 36 65 http://www.dsx.gov.az
8 Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyası Bakı ş., Hövsan qəs., E.Qasımov küç.

(+994 12) 512 41 00

(+994 12) 512 90 90

(+994 12) 512 41 03
(+994 12) 512 41 06 http://www.fhn.gov.az
9 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyası Bakı ş., İnşaatçılar pr. 2, AZ1073 (+994 12) 404 22 00 (+994 12) 404 22 17

http://www.customs.gov.az/az/

international@customs.gov.az


 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR