ANALİTİK İNFORMASİYA


Təhsildə elm


Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi sistemində elmi-pedaqoji kadrların hazırlanması


Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi sistemində elmin inkişafı ilə bağlı sənədlər

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR