2016-12-30

Elmin İnkişafı Fondu Bildiriş

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün elmi cihaz, avadanlıq və qurğuların satınalınması üzrə (ilk elan: “Xalq qəzeti”, 24 dekabr 2016-cı il №286 (28379), səh.11) texniki səbəblərdən və tenderin əsas şərtlər toplusunda dəyişiklik…

Ətraflı
2016-12-26

Açıq tender elanı

  Qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün elmi cihaz, avadanlıq və qurğuların satınalınması məqsədilə AÇIQ TENDER ELAN EDİR Lot - 1. Qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün elmi cihaz, avadanlıq və qurğuların satınalınması…

Ətraflı
2016-09-20

Açıq tender elanı

Elmin İnkişafı Fondunun fəaliyyəti ilə bağlı informasiya-kommunikasiya avadanlıqları, texnologiyaları, qeyri-maddi aktivləri və azqiymətlilərinin və poliqrafik iş və xidmətlərin satınalınması məqsədilə AÇIQ TENDER ELAN EDİR…

Ətraflı
2016-09-05

Açıq tender elanı

Elmin İnkişafı Fondunun fəaliyyəti ilə bağlı informasiya-kommunikasiya avadanlıqları, texnologiyaları, qeyri-maddi aktivləri və azqiymətlilərinin və poliqrafik iş və xidmətlərin satınalınması məqsədilə AÇIQ TENDER ELAN EDİR Lot - 1. Elmin İnkişafı Fondunun fəaliyyəti…

Ətraflı
2016-08-08

Elmin İnkişafı Fondu Bildiriş

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün elmi cihaz, avadanlıq, məmulat və reagentlərin, informasiya-kommunikasiya avadanlıqlarının, nəşrlə bağlı iş və xidmətlərin satınalınması ilə əlaqədar 2016-cı il 29 iyun tarixində keçirilmiş açıq…

Ətraflı
2016-08-08

Elmin İnkişafı Fondu Bildiriş

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qalib qrant layihələri üzrə cihaz, avadanlıq, məmulat və reagentlərin satınalınması ilə əlaqədar 2016-cı il 03 iyun tarixində keçirilmiş açıq tender prosedurunda Birinci layihənin Lot-2-si üzrə, İkinci layihənin Lot-1-i üzrə və Üçüncü…

Ətraflı

 1 2 3 >  sona

HİKMƏTLİ SÖZLƏR