2016-07-16

Elmin İnkişafı Fondu Bildiriş

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun  Qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün elmi cihaz, avadanlıq, məmulat və reagentlərin satınalınması ilə əlaqədar 2016-cı il 22 iyun tarixində keçirilmiş açıq tender prosedurunda Lot-1, Lot-4, Lot-10 üzrə “Analitik”…

Ətraflı
2016-07-15

Elmin İnkişafı Fondu Bildiriş

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qalib qrant layihələri üzrə cihaz, avadanlıq, məmulat və reagentlərin satınalınması ilə əlaqədar 2016-cı il 03 iyun tarixində keçirilmiş açıq tender prosedurunda Birinci layihənin Lot-1-i üzrə, İkinci layihənin Lot -2-si üzrə və Üçüncü…

Ətraflı
2016-07-01

Elmin İnkişafı Fondu Bildiriş

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun  Qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün elmi cihaz, avadanlıq, məmulat və reagentlərin satınalınması ilə əlaqədar 2016-cı il 01 iyul tarixində keçirilmiş açıq tender prosedurunda Lot-1 üzrə “Analitik” MMC, Lot-2,…

Ətraflı
2016-06-29

Elmin İnkişafı Fondu Bildiriş

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun  Qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün elmi cihazların, informasiya-kommunikasiya avadanlıqlarının, nəşrlə bağlı iş və xidmətlərin satınalınması ilə əlaqədar 2016-cı il 29 iyun tarixində keçirilmiş açıq tender prosedurunda…

Ətraflı
2016-06-16

Elmin İnkişafı Fondu Bildiriş

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu qalib qrant layihəsi üzrə cihaz və avadanlıqların satınalınması üzrə keçirilən (ilk elan: “Xalq qəzeti”, 23 aprel 2016-cı il, №86 (28179), səh.7) açıq tenderə sənədlərin təqdim olunması müddətinin tenderin əsas şərtlər toplusunda…

Ətraflı
2016-06-09

Açıq tender elanı

Qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün elmi cihaz vəavadanlıqların satınalınması məqsədilə  AÇIQ TENDER ELAN EDİR - Lot - 1. Qalib qrant layihəsi üzrə isitfadə üçün elmi cihazın satınalınması- Lot - 2. Qalib qrant layihəsi üzrə…

Ətraflı

 < 1 2 3 4 5 >  sona

HİKMƏTLİ SÖZLƏR