ENG
2016-08-08

Bildiriş

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün elmi cihaz, avadanlıq, məmulat və reagentlərin, informasiya-kommunikasiya avadanlıqlarının, nəşrlə bağlı iş və xidmətlərin satınalınması ilə əlaqədar 2016-cı il 29 iyun tarixində keçirilmiş açıq…

Ətraflı
2016-08-08

Bildiriş

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qalib qrant layihələri üzrə cihaz, avadanlıq, məmulat və reagentlərin satınalınması ilə əlaqədar 2016-cı il 03 iyun tarixində keçirilmiş açıq tender prosedurunda Birinci layihənin Lot-2-si üzrə, İkinci layihənin Lot-1-i üzrə və Üçüncü…

Ətraflı
2016-07-21

Bildiriş

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun  Qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün elmi cihazların, informasiya-kommunikasiya avadanlıqlarının, nəşrlə bağlı iş və xidmətlərin satınalınması ilə əlaqədar 2016-cı il 29 iyun tarixində keçirilmiş açıq tender prosedurunda…

Ətraflı
2016-07-21

Bildiriş

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun  Qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün elmi cihaz, avadanlıq, məmulat və reagentlərin satınalınması ilə əlaqədar 2016-cı il 01 iyul tarixində keçirilmiş açıq tender prosedurunda Lot-4 üzrə “Osteosintez-Bakı” TM…

Ətraflı
2016-07-18

Bildiriş

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun  Qalib qrant layihələri üzrə istifadə üçün elmi cihaz və avadanlıqların satınalınması ilə əlaqədar 2016-cı il 18 iyul tarixində keçirilmiş açıq tender prosedurunda Lot-1 üzrə “Azəri Med” MMC, Lot-2 üzrə “Analitik”…

Ətraflı
2016-07-16

Bildiriş

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun  Qalib qrant layihəsi üzrə cihaz və avadanlıqların satınalınması ilə əlaqədar 2016-cı il 16 iyun tarixində keçirilmiş açıq tender prosedurunda Lot-1 üzrə “Osteosintez-Bakı” TM qalib elan edilmiş və həmin təşkilatla müvafiq…

Ətraflı

əvvələ  < 9 10 11 12 13 >  sona

HİKMƏTLİ SÖZLƏR