ENG

QRANTLAR ÜZRƏ YARADILMIŞ VƏ YA TƏKMİLLƏŞDİRİLMİŞ LABORATORİYALAR


 

Mobil Aqrar Tədqiqatlar Laboratoriyası (AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu)

sp_2_20160728_142255_kicik img_2892_kicik sp_1_img_1495_kicik sp_1_img_1498_kicik sp_1_img_1500_kicik sp_1_img_1502_kicik
sp_1_img_1505_kicik sp_2_20160728_141541_kicik sp_2_20160728_141632_kicik sp_2_20160728_141703_kicik sp_2_20160728_141738_kicik sp_2_20160728_141908_kicik
img_2882_kicik img_2917_kicik sp_1_img_1497_kicik sp_1_img_1499_kicik sp_1_img_1501_kicik sp_1_img_1504_kicik
sp_2_20160728_141529_kicik sp_2_20160728_141606_kicik sp_2_20160728_141639_kicik sp_2_20160728_141708_kicik sp_2_20160728_141825_kicik sp_2_20160728_142215_kicik

 


 

 

HİKMƏTLİ SÖZLƏR