AZE

 elm_tehsil_kicik_en

 


 

  • Announcement of competition results

  • Press-release on the announcement of the competition results

  • The list of winning projects

 


 

  • Announcement of competition
  • Press-release on the announcement of competition
  • Announcement about consultative seminars of the competition
  • Grant application and documents of the competition

Diqqət!

Təqdim edilmiş layihələrdə eyni şəxs 1 layihədə iştirak edə bilər (rəhbər və ya icraçı qismində).

Bu müsabiqə çərçivəsində eyni şəxs 2 və ya daha çox layihəyə rəhbər və ya icraçı qismində daxil edilərsə, bu layihələrdən zaman etibarı ilə ən əvvəl daxil olmuş yalnız 1 layihə saxlanılacaq, digər layihə(lər) isə ekspertizaya göndərilməyəcək.

 

WISE WORDS